Prigovor potrošača

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) potrošač može podnijeti pisani
prigovor:

a) Poštom na adresu: PLIN KONJŠČINA d.o.o. 49282 KONJŠČINA, Bistrička cesta 1
b) Telefaksom na broj: 049/226-426
c) Osobno u poslovnim prostorijama PLIN KONJŠČINA d.o.o. u Konjščini, Bistrička cesta 1
d) Elektroničkom poštom na: info@plin-konjscina.hr

Plin Konjščina d.o.o. će potrošaču odgovoriti na prigovor u pisanom obliku, u roku od 15
dana od dana zaprimanja prigovora