Tarif. stavke i modeli

Odluka o primjeni tarifnih stavki za distribuciju plinom od 01.10.2022.

Odluka o primjeni tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 01.10.2022. godine.

Usporedne cijene EU-kn za tarifne stavke Opskrbe i Distribucije

Odluka o iznosu TS u obvezi JUOP od 01.04.2022.-31.12.2022. te od 01.01.-31.03.2023.

Odluka-o-iznosu-TS-za-JUOP-za-razdoblje-od-01.06.-31.12.2023-i-od-01.01.-do-31.03.2024.

                     Odluka o iznosu TS za JUOP za razdoblje od 01.04.-30.09.2024.

                                                                                                   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_03_33_525.html

 

OBAVIJEST

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo da će se od 1. travnja 2023., u skladu s člankom 21. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20 i NN 20/22), primjenjivati iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom određeni važećom Odlukom (NN 108/22).

Obavijest o navedenom je objavljena i na mrežnim stranicama HERA-e i dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.hera.hr/hr/html/index.html.

S poštovanjem,

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Obavijest_2022-03-11_01

Tarifne stavke za JUOPP_od 01.01.-31.03.2022. godine

Tarifne stavke za distribuciju plina 2022.-2026. god.

 

Tarifne stavke za JUOPP_od 01.04.-31.12.2021. godine

 

Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta Plin Konjščina d.o.o., za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018. – 2021.

Tarifne stavke za distribuciju plina

 

OBAVIJEST O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA GODINU DRUGOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 15.prosinca 2017. godine donijela Odluku o iznosima tarifnih stavki za distribuciju plina, drugog regulacijskog razdoblja za 2018. godinu, koja je objavljena u Narodnim novinama 127/2017.

Sukladno odluci HERA u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina po tarifnim modelima,  koje će Plin Konjščina d.o.o. primjenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Tablica 1.

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke Tarifni model Iznos tarifne stavke Mjerna jedinica

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0900

kn/kWh

TM2 0,0692 kn/kWh
TM3 0,0657 kn/kWh
TM4 0,0623 kn/kWh
TM5 0,0588 kn/kWh
TM6 0,0519 kn/kWh
TM7 0,0415 kn/kWh
TM8 0,0415 kn/kWh
TM9 0,0381 kn/kWh
TM10 0,0311 kn/kWh
TM11 0,0242 kn/kWh
TM12 0,0173 kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1 10 kn
TM2 10 kn
TM3 20 kn
TM4 30 kn
TM5 40 kn
TM6 60 kn
TM7 100 kn
TM8 150 kn
TM9 200 kn
TM10 300 kn

TM11

400 kn
TM12 500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

OBAVIJEST O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZARAZDOBLJE  01.01. – 31.03. 2018. GODINE

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je dana 15. prosinca 2017. godine donijela je Odluku iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, koju će Plin Konjščina primjenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

Tablica A.

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model TROŠAK NABAVE PLINA TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA TROŠAK OPSKRBE PLINOM KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-a Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,1809 0,0900 0,0097 0,2806 kn/kWh
TM2 0,0692 0,2598 kn/kWh
TM3 0,0657 0,2563 kn/kWh
TM4 0,0623 0,2529 kn/kWh
TM5 0,0588 0,2494 kn/kWh
TM6 0,0519 0,2425 kn/kWh
TM7 0,0415 0,2321 kn/kWh
TM8 0,0415 0,2321 kn/kWh
TM9 0,0381 0,2287 kn/kWh
TM10 0,0311 0,2217 kn/kWh
TM11 0,0242 0,2148 kn/kWh
TM12 0,0173 0,2079 kn/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00 1,00 11,00 kn
TM2 10,00 1,00 11,00 kn
TM3 20,00 2,00 22,00 kn
TM4 30,00 3,00 33,00 kn
TM5 40,00 4,00 44,00 kn
TM6 60,00 6,00 66,00 kn
TM7 100,00 10,00 110,00 kn
TM8 150,00 15,00 165,00 kn
TM9 200,00 20,00 220,00 kn
TM10 300,00 30,00 330,00 kn
TM11 400,00 40,00 440,00 kn
TM12 500,00 50,00 550,00 kn

Napomena:  Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Obavijest, za krajnje korisnike Plin Konjščina d.o.o.

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije 01.ožujka 2018. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, kojom se  krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo ne mijenja, za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine.      Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije 08.veljače 2019. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, kojom se  krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo ne mijenja, za razdoblje od o1. 04.- 31. 12 2019. i od 01.01.-31.03.2020.godine. (NN br.15 od 13.02.2019.)

 

    Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije 12.veljače 2020. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, kojom se  krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo ne mijenja, za razdoblje od o1. 04.- 31. 12 2020. i od 01.01.-31.03.2021.godine. (NN 16/2020)   Odluka_tarife za OPUOJU za raz. 01.04.-31.12.2020. i 01.01.-31.03.2021.