Zaštita podataka

PROVOĐENJE UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. travnja 2016. godine Plin Konjščina, d.o.o. kao obveznik primjene Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, izvršio je usklađenje s citiranom Uredbom.

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza provođenja djelatnosti Opskrbe i Distribucije prirodnim plinom na distribucijskom području Plin Konjščina d.o.o., te radi ispunjenja zakonskih obveza za sigurnost sustava i izvršavanja javnih ovlasti (statistička istraživanja, korištenje ljudskih potencijala, praćenje kvalitete i sigurnosti usluge, sigurnosti distribucijskog sustava, rada stručnih službi, ostvarivanja prava i obveze iz radnog odnosa i druge službene i zakonske svrhe).

Plin Konjščina d.o.o., njegovi ovlašteni zaposlenici i ugovorni suradnici koji omogučuju provođenje djelatnosti a imaju pristup osobnim podacima, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka štite privatnost i povjerljivost svih osobnih podataka kojima imamo pravo i ovlast koristiti u provođenju naše djelatnosti.

Zaštita osobnih podataka provodi se kroz informacijski sustav, fizičkom zaštitom te edukacijom svih korisnika o važnosti zaštite podataka.

Adresa za dostavu svih kontakata:

Voditelj obrade zaštite osobnih podataka:

Plin Konjščina d.o.o.

Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

OIB: 92671926569

email: info@plin-konjscina.hr

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka:

Uredba (EU) 2016/679

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18:

NN 42/18

Obrada osobnih podataka korisnika  usluga Plin Konjščina d.o.o.  -informacija

Obrada osobnih podataka korisnika usluga Plin Konjščina d.o.o.

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija