Ovdje možete dojaviti očitanje brojila putem WEB forme.


OBAVIJEST KORISNICIMA PRIRODNOG PLINA NA DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU PLIN KONJŠČINA

           Sukladno Odluci HERA-e obavještavamo potrošače plina na području Plina Konjščina d.o.o. (kao operatera i opskrbljivača plinom), koji ne koriste javnu uslugu opskrbe plinom a imaju obavijesti od drugih Opskrbljivača o mogućnosti prelaska na javnu uslugu da iste obrasce predaju u Plin Konjščina d.o.o. kao nosiocu opskrbe u obvezi javne usluge za područje distribucije Plin Konjščina d.o.o.

                                                                                                      Plin Konjščina d.o.o.


   OBAVIJEST KORISNICIMA PRIRODNOG PLINA

Poštovani korisnici usluge javne opskrbe prirodnim plinom,

Plin Konjščina d.o.o., kao Opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe prirodnim plinom od 01.04.2021. godine omogućava plaćanje novčanih obveza za isporučeni plin svojih korisnika, bez naknade za povezane troškove naplate u poštanskim uredima 49282 Konjščina, te u poštanskom uredu 49250 Zlatar.

                                                                                                          Plin Konjščina d.o.o.


 

O B A V I J E S T   K U P C I M A

Poštovani,

  • PLIN KONJŠČINA d.o.o. omogućuje svojim kupcima od 01. srpnja 2020. godine dostavu računa na e-mail.

Ukoliko želite da Vam se račun za naše usluge dostavi na e-mail, molimo Vas da nam dostavite:  ime i prezime kupca, adresu te e-mail adresu na koju želite primati račune.

Navedene podatke možete dostaviti na e-mail: info@plin-konjscina.hr

PLIN KONJŠČINA d.o.o.


Obavještavamo korisnike prirodnog plina koju imaju plinske uređaje spojene na dimovodne kanale da nakon ovih potresnih aktivnosti provjere svoje dimnjake na ispravan rad.


Poštovani posjetitelji,

dobro došli na službene internet stranice PLIN KONJŠČINA  d.o.o.

Ovaj portal zamišljen je kao mjesto na kojem će sadašnji i budući korisnici naših usluga pronaći informacije vezane uz aktualne obavijesti, cijene, ankete i korisne linkove na kojima mogu dobiti detaljnije informacije o energetskim djelatnostima distribucije i opskrbe prirodnim plinom, mjerama opreza, te uputama za sigurno korištenje prirodnog plina.

BESPLATNI INFO TELEFON: 0800 200 198

ADRESA: Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina