Kvaliteta plina

POLUMJESEČNO IZVJEŠĆE O KVALITETI PLINA

Propisani parametri standardne kvalitete plina

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina, odnosno na parametar standardne kvalitete plina.

Standardna kvaliteta plina propisana je Općim uvjetima za opskrbu plinom, Prilog br.2.- Tablica 3. (NN 158/13 i 88/19)

Pod standardnom kvalitetom plina smatra se obujam plina od 1m 3  pri apsolutnom tlaku plina 101,325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15C).

a) Kemijski sastav, mol%
Metan (CH4) minimalno 85
Etan (C2H6) maksimalno 7
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6
Dušik (N2) maksimalno 3
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5
Kisik (O2) maksimalno 0,001
b) Sadržaj sumpora, mg/m 3
Sumpor, ukupno (S) maksimalno 30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5
Merkaptani (RSH) maksimalno 6
c) Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m 3
minimalno 10,28
maksimalno 12,75
d) Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m 3
minimalno 9,25
maksimalno 11,47
e) Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m 3
minimalno 12,75
maksimalno 15,81
f) Donji Wobbe – indeks Wg, kWh/m 3
minimalno 11,48
maksimalno 14,23
g) Relativna gustoća d
minimalno 0,56
maksimalno 0,70
h) Točka rosišta, C pri tlaku od 70 bara
vode -8
ugljikovodika -2

Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obaveza je operatora transportnog sustava.
Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu.

Mjerenje kvalitete plina obavlja se kontinuirano opremom za određivanje kemijskog sastava plina i opremom za mjerenje drugih parametara kvalitete plina ugrađenom na specifičnu točku transportnog sustava ili povremeno, uzimanjem uzorka plina i analizom istoga u ovlaštenom laboratoriju.

Uzimanje uzorka plina na specifičnim točkama transportnog sustava obavlja se dva puta mjesečno i to u razdoblju od 3. do 10. dana u mjesecu iu razdoblju od 16. do 23. dana u mjesecu, pri čemu uzorkovanje plina mora biti izvedeno tako da osigura reprezentativan i pogodan uzorak radnog protoka za opremu za utvrđivanje kvalitete plina.

Specifična točka transportnog sustava za preuzimanje uzorka plina za distribucijsko područje Plin Konjščina doo je Zabok.

Plin Konjščina doo kao operater distribucijskog sustava prati parametre kvalitete plina i objavljuje polumjesečneizvještaje laboratorijskih analiza plina na svojoj internet stranici.

Izvješća  laboratorijskih analiza kvalitete plina u 2019. godini: 

Mjerenje kvalitete plina – Zabok 2019

Pregled parametara za obračun isporučenog plina po isteku mjesečnog razdoblja – Zabok

 

Mjerenje kvalitete prirodnog plina 10-12/2019.

 

Mjerenje kvalitete prirodnog plina 2020.

 

Mjerenje kvalitete prirodnog plina 2021.

 

Mjerenje kvalitete prirodnog plina 2022.

 

Mjerenje kvalitete prirodnog plina 2023.

01-23

02-23

03-23

04-23

05-23

06-23

07-23

08-23

09-23

10-23

11-23

12-23

Mjerenje kvalitete prirodnog plina 2024.

01-24

02-24

03-24

04-24

 

Srednja ogrijevna vrijednost za 2020. i 2021.

 

Ažurirano: 08.02.2022.