Distribucija plina

OPIS DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
Distribucijska plinska mreža izgrađena je prema projektnoj dokumentaciji, na temelju Studije opskrbe prirodnim plinom istočnog dijela Krapinsko-Zagorske županije, i obuhvača područje grada Zlatara i općina Konjščina, Zlatar Bistrica, Marija Bistrica, Lobor, Budinščina, Hraščina, te dio općina Gornja Stubica, Novi Golubovec i Mihovljani.

Napajanje plinom distribucijskog sustava ostvareno je iz Plinsko mjerne redukcijske stanice (PMRS) Konjščina, operatora transportnog sustava tvrtke Plinacro d.o.o. sa dvije izlazne linije 3 bar i 25 bar.

Srednjetlačnomplinskom mrežom, koja se direktno napaja plinom iz PMRS Konjščina radnog tlaka 3 bar, prirodni plin se distribuira na području općina Konjščina, Hraščina i Budinščina. Visokotlačnim plinovodom 25 bar prirodni plin se dovodi od PMRS Konjščina do PRS Zlatar Bistrica i PRS Zlatar.

Iz navedenih plinskih redukcijskih stanica prirodni plin se distribuira putem srednjetlačneplinske mreže na pdručju grada Zlatara i općina: Zlatar Bistrica, Lobor, Marija Bistrica te dijelu općina Gornja Stubica, Novi Golubovec i Mihovljani.

Visokotlačni plinovod izgrađen je od čeličnih cijevi, a srednjetlačna plinska mreža izgrađena je od čeličnih i cijevi od tvrdog polietilena (PEHD).

Čelični dio distribucijskog sustava štiti se katodnom zaštitom.

Odorizacija plina provodi se putem odorizacijske stanice koja je smještena neposredno uz PMRS Konjščina.