Tarif. stavke i modeli

 OBAVIJEST O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA GODINU DRUGOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 15.prosinca 2017. godine donijela Odluku o iznosima tarifnih stavki za distribuciju plina, drugog regulacijskog razdoblja za 2018. godinu, koja je objavljena u Narodnim novinama 127/2017.

Sukladno odluci HERA u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina po tarifnim modelima,  koje će Plin Konjščina d.o.o. primjenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Tablica 1.

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Iznos tarifne stavke

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0900

kn/kWh

TM2

0,0692

kn/kWh

TM3

0,0657

kn/kWh

TM4

0,0623

kn/kWh

TM5

0,0588

kn/kWh

TM6

0,0519

kn/kWh

TM7

0,0415

kn/kWh

TM8

0,0415

kn/kWh

TM9

0,0381

kn/kWh

TM10

0,0311

kn/kWh

TM11

0,0242

kn/kWh

TM12

0,0173

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

kn

TM2

10

kn

TM3

20

kn

TM4

30

kn

TM5

40

kn

TM6

60

kn

TM7

100

kn

TM8

150

kn

TM9

200

kn

TM10

300

kn

TM11

400

kn

TM12

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

OBAVIJEST O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZARAZDOBLJE  01.01. – 31.03. 2018. GODINE

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je dana 15. prosinca 2017. godine donijela je Odluku iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, koju će Plin Konjščina primjenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

Tablica A.

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – 
bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1809

0,0900

0,0097

0,2806

kn/kWh

TM2

0,0692

0,2598

kn/kWh

TM3

0,0657

0,2563

kn/kWh

TM4

0,0623

0,2529

kn/kWh

TM5

0,0588

0,2494

kn/kWh

TM6

0,0519

0,2425

kn/kWh

TM7

0,0415

0,2321

kn/kWh

TM8

0,0415

0,2321

kn/kWh

TM9

0,0381

0,2287

kn/kWh

TM10

0,0311

0,2217

kn/kWh

TM11

0,0242

0,2148

kn/kWh

TM12

0,0173

0,2079

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena:  Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Obavijest, za krajnje korisnike Plin Konjščina d.o.o.

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije 01.ožujka 2018. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, kojom se  krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo ne mijenja, za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine.